×
Hızlı İletişim: 0212 624 92 04  /  info@kardeselektrik.com.tr

Çevre Politikamız

 

 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde çevreye verdiğimiz zararın etkisini değerlendirmek ve bu etkiyi azaltacak yöntemler geliştirmek,
 • Görsel ve çevresel kirliliğe sebep olabilecek kazaları önlemeye çalışmak,
 • Tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışmak. Bu hassasiyetimize çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ortak etmek için uygulamalar geliştirmek,
 • Enerji tüketimi konusundaki performansımızı ölçmek ve elde ettiğimiz verileri izleyerek performansımızı geliştirmeye çalışmak,
 • Doğal Kaynak tüketimlerimizi izlemek, tüketimimizi azaltmaya yönelik araştırmalar yapmak ve uygulama sağlamak,
 • Temizlik amaçlı kimyasal tüketimlerimizi ölçmek, kullanımımızı azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak. Çalışanlarımıza gereksiz kimyasal kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmeler sağlamak,
 • Personelimizi çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlamak,
 • Tüm tedarikçilerimizin çevresel yaklaşımlarını göz önünde bulundurmak ve tedarikçi seçimlerimizi bu doğrultuda yapmak,
 • Atıklarımızı kaynağında, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre efektif şekilde ayırmaya özen göstermek, bu yaklaşımla atıklarımızın geri kazanım sürecine dahil etme amacı ile doğal kaynaklarının bilinçli kullanımına katkı sağlamayı hedeflemek,
 • Tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın çevre koruma politikamıza katılımını sağlamak için çalışmalar yapmak, çevresel duyarlılık konusunda farkındalık yaratmaya çalışmak,
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Mevcut çevre yönetim sistemimizi ve çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için çalışmayı taahhüt ederiz.

60+ Yıldır Kalite Üretiyoruz.