×
Hızlı İletişim: 0212 624 92 04  /  info@kardeselektrik.com.tr

İş Etiği Kurallarımız

 

"Kurallar, değerler, sahip olunan temel inançlardır.

Değerler, neyin doğru, iyi ve adil olduğunu tanımlamak için kullanılan ilkelerdir. Değerler, doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü birbirinden ayırt ederken yol gösterirler. Standartları oluştururlar."

 

Amaç

Kardeş Elektrik A.Ş. Etik Kurallarını yazılı hale getirmedeki temel amaç; şirketin etik kültürünü geliştirmek, bu kuralların benimsenmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak, etik davranışlar konusunda çalışanlara rehberlik etmek ve çalışanlardan beklenen davranış standardını belirlemektir. "Kardeş Elektrik A.Ş. Etik Kuralları"; neyin doğru neyin yanlış, neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez olduğunu tanımlayan standartlardır. Kardeş Elektrik A.Ş. Etik Kuralları; şirket yönetimi, çalışanlar ve üçüncü şahıslar (müşteriler, tedarikçiler ve Şirket’in bağlantıda bulunduğu her türlü kişi ve kurumlar) arasındaki ilişkileri düzenleyen Kardeş Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan söz konusu temel yönetim ilkelerini tanımlar.

60+ Yıldır Kalite Üretiyoruz.