salt cihazlarinin kullanim kategorileri


Alternatif akımlı çalışma

Sık uyartımlı Seyrek uyartımlı   Tipik kullanım yerleri
AC-20A AC-20B   Yüksüz kapatma ve açma
AC-21A AC-21B   Düşük aşırı yük dahil olmak üzere rezistif yükleri açma-kapama
AC-22A AC-22B   Düşük aşırı yük dahil olmak üzere rezistif ve endüktif yükleri açma-kapama
AC-23A AC-23B   Motorları veya diğer yüksek endüktif yükleri açma-kapama
    AC-3 Kafesli motorlar:   yol verme, çalışma esnasında devreyi kesme
    AC-15 Elektromanyetik yükü kumanda etmek (> 72 VA)

 

 

Doğru akımlı çalışma

Sık uyartımlı Seyrek uyartımlı Tipik kullanım yerleri Devre kesme akımı
DC-13   Elektromıknatısların kumanda edilmesi 6 x Ie
DC-20A DC-20B Yüksüz kapatma ve açma -
DC-21A DC-21B Düşük aşırı yük dahil olmak üzere omik yükleri açma-kapama 1,5 x Ie
DC-22A DC-22B Düşük aşırı yük dahil olmak üzere omik ve endüktif yükleri açma kapama (örneğin şönt motorlar) 4 x Ie
DC-23A DC-23B

Yüksek endüktif yükleri açma-kapama

(örneğin seri motorlar)

4 x Ie