symbol lasttrennschalter

Bir şalt cihazının kullanım kategorisi        Pratikteki uygulamaların önemli bir grubunu karşılamak için seçilmekte olan bir şalt cihazının işletme koşullarını dikkate alan şartların birleşimi söz konusu olmaktadır.
Bu amaç için devre kapatma kapasitesi, devre açma kapasitesi ve diğer belirgin özellikler, ilgili akım devrelerinin verileri, uygulamayı karşılayacak koşullar ve ekipmanın çalışma durumu bilinmesi gerekmektedir.

 

Yük şalterleri         İşletmede belirlenen aşırı yük de dahil olmak üzere işletme koşulları altında elektrik devresindeki akımların geçiş yolunu açan, kapatan ve taşıyan, diğer taraftan kısa devre gibi alışılmışın dışındaki koşullar altında bu akımları belirli süre ile taşıyabilen mekanik şalt cihazlarıdır.

 

Devre kesici şalterler          Açık konumda kesme fonksiyonunun sağlanması için belirlenen koşulları karşılayan mekanik şalt cihazlarıdır.


Güç devresi devre kesici şalterler          Açık konumda bir kesme (ayırma) mesafesi için belirlenen koşulları yerine getiren mekanik şalt cihazlarıdır.


Kesme fonksiyonu        Güvenlik nedenlerinden dolayı bütün tesisi veya tesisin bir kısmını elektrik güç kaynağından ayıran veya bu kaynağı devre dışı bırakan fonksiyon.

 

Ana şalter (şebekeden ayırma donanımı)        Ana şalterin seçiminde yükte kesici şalterle kesici şalter arasındaki fark ayırdedilmelidir.
Yükte kesici şalterler, en az AC-23B kullanım şartlarına dayanıklı olmalıdır. Kesici şalterde ise yük devresini kontaktör üzerinden kapatmayı temin eden bir yardımcı kontak bulunmalıdır. Kesici şalterin seçiminde sürekli çalışma akımı dikkate alınır. Yardımcı kontağın yeterli bir AC-15 şalt kapasitesi olmalıdır.

Yükte kesici şalter ana şalter olarak kullanıldığında kapatma kapasitesi dikkate alınmalıdır.  Bu şalterler, makinedeki en büyük motorun frenlendiği zaman çektiği akım ile diğer bütün kullanıcıların çektiği akımların toplam değerini karşılayacak güçte olmalıdır.  Ayrıca kullanıcılar için ölçülen işletme akımlarının toplamı şalterin izin verilen sürekli akım değerini aşmamalıdır.
Acil Kapatma Fonksiyonlu şalterler için de aynı seçim kriterleri geçerlidir.