ca10 2

Pako şalterin çalışma prensibi

Pako şalter, kolun dönme hareketini bir mil üzerinden şalt programına göre traşlanmış makaraya (kam) aktaran el tahrikli bir şalt cihazıdır.  Kam olarak da adlandırılan bu makaraların üzerinden dönme hareketi kontakların boylamasına hareket etmesini sağlar. Bu hareketler ikili kesici kontakları açar veya kapatır.

Pako şalterlerin çoğunda yuva olarak adlandırılan bir hücrenin içinde iki kontak bulunmaktadır. 180° toplam şalt açısından sonra ikinci bir makaranın kullanımı her iki kontağın birbirinden bağımsız olarak uyarımını olanaklı kılar.

Konumlar arasındaki şalt açısı kademe içerisindeki yıldız şekilli bir makara ile belirlenir. Bu mekanizmada ek bir disk üzerinden toplam dönme açısını sınırlandıran bir hareket sınırlayıcısı bulunmaktadır.

Bu yapı, çok az parça kullanarak hemen hemen sınırsız sayıda kontak kombinasyonu yapımını olanaklı kılan modüler bir tasarımın ürünüdür.