Bu değerler yalnız bir fikir vermek amaçlı yaklaşık değerlerdir. Bunlar bir malzeme özelliği olarak kabul edilmelidir, uygunluk testi yerine geçerli olamazlar. Ayrıntılı bilgiler için lütfen teknik veri sayfalarına bakın.

+ = dirençli
0 = kısmen dirençli
- = dirençli değil

Orta

Konsantrasyon (%)

Sıcaklık (°C)

PA66

PA46

PA12

POM

PP

TPU

Tefzel

Asetaldehit, sıvı

100

23

+

+

 

+

o

-

+

Aseton

100

23

+

+

+

+

+

-

+

Alkil klorit

100

23

 

 

 

 

+

-

 

Formik asit

98

23

-

 

-

+

+

-

+

Anilin

100

23

+

o

o

o

+

-

+

Aromatik bileşenler

 

 

 

 

 

+

-

 

+

Benzaldehit

Herhangi bir

23

+

o

 

+

+

-

+

Benzin/Benzol karışımı

 

23

+

+

+

+

o

o

+

Benzol

100

23

+

 

+

+

o

-

+

Bromin

 

23

 

 

-

 

-

-

 

Klor, gaz

100

23

 

 

 

 

-

o

 

Klor, sıvı

100

23

 

 

 

 

-

 

 

Klororbenzen

100

23

 

 

-

 

+

 

 

Kloroform

100

23

 

-

-

 

o

 

 

Kromik asit

10

20

o

 

 

+

+

 

+

Kromik asit

20

23

-

 

 

-

+

 

+

Kromik asit

50

20

-

 

 

-

+

 

+

CFC

 

 

 

 

 

 

o

 

 

Kloroheksan

100

23

+

 

 

+

+

+

+

Kloroheksanon

100

23

+

 

 

+

+

 

+

Dekahidronaftalin

100

23

+

 

 

+

o

 

+

Di-etil eter

100

23

+

 

 

+

o

 

+

Di-izopropil eter

100

23

 

 

 

 

o

 

 

Dimetil formaldehit

100

23

+

o

 

+

+

 

+

Dioktik fitalat

 

23

+

 

 

+

+

-

+

Etanoik asit

10

20

-

o

o

+

+

 

+

Etanoik asit

25

20

-

 

 

o

+

 

+

Etanoik asit

50

20

-

 

 

o

+

 

+

Etanoik asit

100

23

-

-

 

o

+

 

+

Etil asetat

Saf teknik

23

 

+

+

 

o

 

 

Freon

 

23

 

 

 

 

+

 

 

Heptan

100

23

+

+

+

+

+

 

+

Potasyumpermanganat

<= 6

23

-

 

-

+

+

 

+

Keton

 

 

+

+

 

+

+

 

+

Metil etil keton

100

23

+

+

 

o

+

-

+

Metil izobütil keton

100

23

+

 

 

+

+

 

+

Motor yağı

 

23

 

 

+

 

+

 

 

Nitrobenzen

100

23

+

o

 

+

+

-

+

Normal benzin

 

23

 

 

 

 

+

 

 

Parafin yağı

 

23

+

+

+

+

+

 

+

Etilen perklorür

 

23

+

 

+

+

o

-

+

Benzin

 

23

+

+

+

+

+

 

+

Fenol

Yaklaşık 70

23

-

 

-

o

+

-

+

Nitrik asit

10

20

-

 

-

-

+

-

+

Nitrik asit

50

23

-

 

-

-

-

-

+

Karbon bisülfit

100

23

+

-

+

+

-

-

+

Sülfürik asit

10

20

-

 

o

+

+

+

+

Sülfürik asit

50

20

-

 

 

-

+

+

+

Sülfürik asit

96

23

-

 

 

-

-

+

+

Silikon yağı

 

23

+

+

+

+

+

+

+

Salata yağı

 

23

 

o

 

 

+

 

 

Karbon tetraklorit

100

23

+

 

o

+

o

-

+

Toluol

100

23

+

 

+

+

o

-

+

Trikloretilen

100

23

+

 

o

+

o

-

+

Su, soğuk

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Su, sıcak

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Hidrojen peroksit

10

20

-

 

 

+

+

 

+

Hidrojen peroksit

30

23

-

-

 

+

+

+

+

Ksilen

100

23

+

+

+

+

o

-

+