KG Serisi Hakkında Bilgi Yazdır e-Posta

KG Serisi


KG10A - KG317 serisinden oluşan kompakt yük şalterleri mevcut normlara ilaveten IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE BI. 107, IEC 60204, EN 60204 ve VDE 0113 normlarına uygun olarak imal edilmiştir. Özellikle yükte kesme mukavemeti çok yüksek olan KG - serisi, yüksek indüktif yüklü kullanımlarda açma/kesme ve kutup değiştirici şalter olarak kullanılırlar. KG -şalter yapısal detayları genellikle standartlarda kayıtlı asgari güvenlik değerlerinin üzerine çıkmaktadır. Özel tasarlanmış kumanda mekanizması, tüm seride kesme, KG20 - KG317 tiplerinde ise açma / kesme işlemleri sırasında ark oluşumunu engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Hava ve yüzey atlama gerilim mesafeleri 690 veya 1000 V için öngörülen ölçülerden daha büyüktür.

KG10A - KG160 arası tiplerdeki tüm bağlantı klemensleri VDE 0106 Md. 100 veya VBG4'e uygun olarak el temasına karşı tam korumalodır. KG126, KG127, KG161, KG 162 ve KG250 - KG317 arası tiplerde ise klemens kapakları kullanılarak bu özellik temin edilir. Yüksek kısa devre mukavemeti ve AC-3 ile AC 23A şartlarında mükemmel açma/kesme yeteneği KG-Serisinin temel güvenlik unsurlarıdır.

Yeni nesil yük kesicilerde tatbik edilen iletken tesbit ve montaj kolaylığı gibi özellikler KG - Serisinde bir araya getirilmiştir. KG20'den itibaren klemensler ve iletkenler aynı düzlemdedir. KG10A - KG105 arası bütün tipler alttan veya üstten iki vida ile tesbit edilebildiği gibi EN 50022 raylara da monte edilebilir. KG125 - KG317 arası şalterler dört vida ile tesbit edilir. KG - Serisi detay tasarım, kullanımda kolaylık ve zaman tasarrufu sağlayacak bir yapıdadır. Geniş kesitli klemensler, ağızları açık durumunda montaja hazır bırakılmıştır. KG10 - KG105 klemenslerinde yuvasından düşmeyen vidalar, yıldız/düz tornavida ile gayet seri ve emniyetli olarak sıkılabilir.
KG20 - KG315 tiplerinde bulunan güçlü klemenslere ilaveten KG125'den itibaren, giriş/çıkış veya sadece girişte civatalı bara bağlantı sistemi kullanıcının tercihine göre sipariş edilir.
KG - Serisinin modüler yapı sistemi, şalter üzerine sonradan ilaveler veya değişiklikler yapılmasını mümkün kılar. Erken veya gecikmeli basan/kesen yardımcı kontaklar, topraklama kontağı ve 2-6 kutuplu yardımcı kontaklar bu modüler sistemin elemanlarıdır. Ayrıca, kullanım şartları ve isteğe bağlı olarak asma - gömme kilit, pano kapağı kumanda mekanizmaları (Türkupplung) ile uzun mil ve klemens koruma kapakları gibi özel aksesuarların birçoğu KG - Serisinde kullanılabilir.

Ana Şalterin Doğru Seçimi

VDE 0113, Kısım 1 ve EN 60204-1 Nomlarında ana şalterler, yükte kesici şalterler ve kesici şalterler olarak gruplandırılmıştır. Yükte kesici şalterler, en az AC-23B kullanım şartlarına dayanıklı olmalıdır. Kesici şalterde ise, yük devresini kontaktör üzerinden kapatmayı temin eden bir yardımcı kontak bulunmalıdır. Kesici şalterin seçiminde sürekli çalışma akımı dikkate alınır. Yardımcı kontak, AC-15 (AC11) kullanım şartlarında sağlıklı çalışma değerlerine sahip bulunmalıdır. Yükte kesici şalter, ana şalter olarak kullanıldığında, kesici özelliği ve değerlerine dikkat edilmelidir. Bu değer, makina üzerindeki en büyük motorun tam frenlenmiş konumda çekeceği akım ile diğer tüm sarf birimlerinin toplam akım değerlerine eşit olmalıdır. Ayrıca, tüm sarf birimlerinin nominal çalışma akım değeri toplamı, şalterin sürekli çalışma akım değeri üzerine çıkmamalıdır.

Acil kapama fonksiyonu bulunan ana şalterler de aynı seçim kriterlerine tabidir. Bu kullanıma ait bilgilerin yer aldığı teknik değerler tablosu dikkatle incelendikten sonra ihtiyaca uygun ana şalter seçimi sağlıklı olarak yapılabilir.